Maarsserbrug over Amsterdam-Rijnkanaal

Klik op de foto's voor een grotere afbeelding.

Luchtfoto van Maarsserbrug en Verbindingsweg, ca 2000.
Foto is genomen in zuidelijke richting. Er is nog niets te zien van de komende spoor-verdubbeling.

25-2-2006. De hoge brug, gezien vanaf het terrein waar de Maatschap "Maarsser Brug Locaties"(MBL) het deelgebied Stationsweg-Zuid gaat volbouwen.

25-2-2006. Het begroeide talud aan de Verbindingsweg, bij de voormalige trap aan de Oostkanaaldijk. Nog een hele tijd hebben hier kippen rondgescharreld nadat de volkstuinen al waren verwijderd.

25-2-2006. De hoge brug, voor de renovatie. De foto is genomen aan de "dorpse zijde". Goed zichtbaar zijn aan de overkant van het kanaal de calamiteiten-afrit en de twee fietsafritten naar de Westkanaaldijk.

25-2-2006. De hoge brug, voor de renovatie. Op de achtergrond rechts het nieuwe stationsgebouw.

10-3-2006 Oostkanaaldijk en opgang naar de brug, vlak voor deze wordt verwijderd.

17-4-2006 Fietspad aan zuidzijde, voor de renovatie.

17-4-2006 Fietspad aan zuidzijde van de Maarsserbrug, voor de renovatie.

17-4-2006 Fietspad aan de noordzijde van de Maarsserbrug. Het wegdek is nodig aan renovatie toe. Na de renovatie wordt het fietspad verbreed en is fietsen in 2 richtingen eindelijk toegestaan.

2-5-2006 Vlot begin van de renovatie van de brug. De verbindingsweg is afgesloten.

2-5-2006 Vlot begin van de renovatie van de brug. De verbindingsweg is afgesloten, behalve voor fietsers en noodverkeer.

2-5-2006 Vijzels staan klaar om de brug een meter op te tillen.

6-5-2006 De brug wordt in de steigers gezet en daarna ingekapseld voor het zandstralen.

6-5-2006 De brug wordt in de steigers gezet en daarna ingekapseld voor het zandstralen.

6-5-2006. De brug is opgetild en voor fietsers toegankelijk.

6-5-2006. Steigers worden gebouwd om daarna de brug in te pakken.

6-5-2006. De brug is opgetild aan de "Broeksekant"en aan onderkant van de aanbrug wordt gewerk aan nieuwe dragers.

12-5-2006. De brug wordt ingepakt. Op voorgrond het MBL-terrein.

12-5-2006. Fietsers moeten het zuidelijke pad gebruiken.

12-5-2006 Werkzaamheden aan de "broekse kant". Goed is de tijdelijke oprit te zien.

12-5-2006. De brug gefotografeerd vanuit de richting van het station. Voor de scheepvaart is aangegeven dat er voldoende ruimte onder de brug is, ondanks de steigers die er ook onderdoor lopen. Dit is gedaan door de brug extra omhoog te liften.

12-5-2006. Hier is te zien dat de fiets/voetgangers-afrit naar de westkanaaldijk een extra helling heeft gekregen van houten planken. De afrit is niet opgekrikt, het grote geheel van de brug wel.

31-7-2006 De brug wordt steeds over een gedeelte ingepakt voor het zandstralen.

31-7-2006 Brug ingepakt, rechts de fietsroute.

31-7-2006.

31-7-2006

31-7-2006

31-7-2006

12-8-2006

12-8-2006

12-8-2006

12-8-2006

12-8-2006